«... جهنمی که هیزمش آدمیان و سنگ هاست!» آیه 24 سوره بقره

پس چه می گویند به جهل، قرآن را -کلام حق خداوند را- تفسیر میکنند که پس از مرگ اگر به جهنم بروی در آتشی مشابه آنچه که در این جهان آتش از بعد فیزیکی میبینیم میسوزی؟ کجای قرآن آمده؟؟ قرآن گفته آتش ولی خود منظور خویش را از آتش توضیح داده! : جهنمی که هیزمش از آدمیان و سنگ هاست!

مگر غیر از اینست که برخی از انسان ها که بالاجبار مدتی از زندگی را در کنارشان هستی از آتش سوزانده تر هستند؟؟(بچه ای را فرض کنید که در خانواده ای متولد شده که پدر معتاد و هر روز او را کتک میزند...)

مگر غیر از اینست که برخی محل زندگیشان که حتی آب به سختی از زیر سنگ بیرون میاید زندگی را برایشان جهنم ساخته و از روی فقر چاره ای جز همان جا ماندن ندارند؟؟

میگویند عدالت نیست...آیا میشود؟؟

عدالت و نظم زیر بنای هرچیزیست که اگر غیر از این میبود هیچ یک از کرات بر جای خود بند نمیشد چرا که اگر قانون نظم نبود قوانین دیگر نیز نظمی برای اجرا نمی داشت!!!

پس چرا هر کودکی که به این دنیا می آید در مکانی متفاوت و خانواده ای متفاوت زاده می شود؟؟

ای بشر روح تو زندگی کرده کرده در جای دگر!

و آنچه که در اختیار توست یا در ید قدرت تو پاداش یا جزاییست بر آنچه که خود کرده ای! این جهان بهشت یا جهنم ست بر آنچه که بوده ایم...

نظریه تناسخ بر طبق قوانین اسلام منسوخ شده و کاملا صحیح است و بنده به هیچ وجه آن را نگفته ام! بله ما در این جهان تنها یک بار متولد میشویم؛ لیکن جهان ها نامحدودند...!

جهانی در گذشته بوده و جهانی در آینده خواهد بود... و از آنجا که زمان مقوله ایست مختص به ذهن و ذهن موثر بر روح، زندگانی های ما تاثیرش بر تکامل روح ماست و تا آن هنگام که روح آدمیت را به تکامل و یگانگی اش با هستی نرسانیم محبوسیم در زمان!

(ادامه دارد...)

 

منبع : آگاپه... |2
برچسب ها : جهان ,آنچه ,کرده ,زندگی ,جهنم ,قرآن